Uzun zamandır kamuoyunun gündeminde olan ”Özelleştirme Yasa Tasarısı” 16 Ocak 2012 Tarih ve 10 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Birçok tanım ve ifade hatalarını bünyesinde bulunduran bu yasa kapsamında görev yapacak olan ekibin, konusunda uzman kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir. Başbakanlık, Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarının Müsteşarlarından oluşturulacak olan ”DEĞER TESBİT KOMİSYONU”nun görev ve yetkileri açık ve net bir şekilde yeniden düzenlenmeli ve tesbit komisyonunun saptayacağı değerin ihale öncesi açıklanması gerekmektedir.

Özelleştirme kapsamında tüm yürütme yetkisi Ekonomi Bakanlığına verilmiş. Uzman kadroya sahip olmayan Sn. Bakan’a Allah yardım etsin. Yasa kapsamında hiçbir altyapısı hazırlanmamış uygulamalar olduğu gibi bu yasa kapsamına girmeyen pek çok özelleştirme daha yapılacak ki bu özelleştirmeler Staratejik olarak nitelendirilen Havaalanı ve tüm Limanlar ile Telekominikasyon Dairesini de kapsamakta. Mevcut yasa kuralları dışında Bakanlar Kurulu’nun kararları ile yapılacak olan STRATEJİK özelleştirmelerin ne kadar şeffaf bir ortamda gerçekleştirileceği mechuldür!!!

Limanlar ve Havaalanı gibi Özelleştirme Yasası dışında ”İşletme Hakkı Devri” modeli ile elden çıkarılacak olan stratejik şirket ve kuruluşlar dışında kalan Kamu Payı olan Şirketler, Kamu İştiraki ve KİT’lerin özelleştirilmesinde ise yine Bakanlar Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ”Bedel Karşılığı Devredilmesi” yöntemi uygulanacaktır.

Ne ilginçtir ki ilgili Yasa Tasarısının 7. maddesi yapılacak olan ”Özelleştirme Yöntemlerini” tek tek tanımlıyor olsa da, yukarıda bahse konu ”İşletme Hakkı Devri” ve ”Bedel Karşılığı Devir” yöntemleri Yasa Tasarısında yer almamaktadır. Bu da demektir ki;

• Ercan Havaalanı
• Girne Yat Limanı
• Girne Ticari Liman
• Magosa Limanı
• ETİ
• Cypruex
• Kıbrıs Sigorta Ltd.
• Tütün Endüstrisi ve İnkişaf sandığının hissedar olduğu diğer tüm hisseler (Örneğin, Vakıflar Bankasındaki İnkişaf sandığı hissesi Bakanlar Kurulunun belirleyeceği şartlara göre özelleşecek!)

Özelleştirme yasa tasarısı kapsamına giren tam özelleştirmelerin sonuçları Rekabet Kurulunun Onayına tabi olacak. Rekabet kurulu bu onayı vermez ise ne olacağı Yasa Tasarısında yer almıyor, dahası tasarının 6.(4)(F) maddesi uyarınca “Ekonomi Bakanlığı özelleştirme sonrası takip, izleme ve değerlendirmeler yapacaktır”!!!ifadesi ilgili yasadaki dar vizyona verilebilecek en iyi örneklerden biri olarak göze çarpmaktadır.

Yasa tasarısının en can alıcı iki noktası ise, en azından stratejik anlam taşıyan kuruluşlar için yerli yatırıma yönelik pozitif ayrımcılık yapılmamıştır. İkincisi ise Devlet adına elde edeceği gelirler, Hükümet kamu Bütçesine aktarılarak tüketilecektir.

Yasada “İlgili Devlet Gelirleri Finansal İç Borçlara Ödenir” diye herhangi bir ibare yoktur.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler