Geçtiğimiz hafta yazıma konu olan “Piyasaların %17 Ek Maliyet Yaratacak olan Gelir Vergisi Değişiklik Yasası” Pazartesi Meclis de görüşüldü ve oylaması Perşembe gününe (yarına) ertelendi. Doğuracağı %17 piyasa pahalılığı dışında kayıt dışı ekonomiye de prim sağlayacak olan bu Yasal düzenleme ile ilgili gerekli değişikliklerin yapılması adına Hükümetin önünde bugün dâhil iki gün daha var. Umarım ve dilerim ki bu yasal düzenleme son bir kez daha ele alınır ve öngörülen düzenlemeler gözden geçirilir.

Pazartesi günü Mecliste bu yasa haricinde “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da oylanacaktı ancak onlar da Perşembe gününe (yarına) kaldı. Bu üç Yasanın ikisi ile ilgili görüş, eleştiri ve yeniden yapılması gereken düzenlemeler hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Bugün de KDV Değişiklik Yasası ile Götürü Usulde Vergilendirilen küçük esnaf için yapılan değişiklikten bahsetmek istiyorum.

Yasa içerik olarak Gelir Vergisi Değişiklik Yasası ile ayni mantıkta hazırlandı. Üstelik kayıt dışı ticari faaliyet yapmayan dürüst küçük esnafları da kayıt dışına itmeye yönelik olarak hazırlanan Yasa Tasarısının getirdiği KDV yükü de tartışılması gereken bir diğer konudur..

Eski KDV Yasası uyarınca (ki eğer Perşembe günü bu yasa tasarısı onaylanır ise), Götürü Usulde Vergilendirmeden yararlanmak isteyen tüm küçük esnaflar, her yıl açıklanan safi kazanç tablolarındaki kategorilerde belirtilen asgari-azami safi kazanç miktarı üzerinden yapılan brütleştirme hesabına göre tespit olunan matrahı üzerinden katma değer vergisi hesabına tabi tutulurdu. %20 ortalama safi kâr hesabı ile brütleştirilen değer üzerinden yüklenilen katma değer vergisi hesaplaması şimdiki yeni yasa tasarısı ile %20 den %40 a yükseltiliyor. Yükümlüler (küçük esnaflar), brüt kazançları üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin (yüklenilen kdv), işletmeleri için satın aldıkları mal ve hizmetler ile giderlerine ait belgelerde gösterilen katma değer vergisinin (indirilecek kdv) indirilmesi, düşülmesi sonucunda doğan farkı her yıl Gelir ve Vergi Dairesine KDV borcu olarak öderlerdi. Diğer bir değiş ile belirlenen safi kazanç üzerinden %20 veya yeni yasaya göre %40 kâr hesabı yapan Gelir ve Vergi Dairesi, hesapladığı brüt değeri temel alarak yükümlülerin yüklendiği kdv yi tespit eder, işletmenin maliyetlerine karşın ödediği kdv yi düşerek aradaki farkı talep ederdi.

İnanmayacaksınız ama bu yeni Yasa tasarısında %20 den %40 a yükseltilen ortalama safi kâr hesabı üzerinden bulunacak olan brüt değer üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden, yükümlülerin işletmeleri için satın aldıkları mal ve hizmetler ile giderlerine ait belgelerde gösterilen katma değer vergisinin indirilmesine, düşülmesine yönelik yeni bir uygumla başlatılmıştır. Götürü Usule göre vergilenen küçük esnafın yıl sonunda sunacağı maliyet belgeleri üzerindeki kdv nin, yüklenilen kdv den indirilmesine, düşülmesinei imkân verilmemiştir. Yani bu küçük esnafların belge alması için hiçbir gerekçe yoktur. Böyle bir şey olabilir mi. Maliye Bakanlığı küçük esnafa diyoruz ki “BELGE ALMAYIN”. Bunu da yasa ile düzenliyoruz. İnanılmaz!!!

Eski Yasa Uyarınca
Safi Kazanç
Kategorisi
Safi Kazanç
Kategorisi
Miktar (TL)
Ortalama Safi Kârı
Oranı
Hesaplanan Brüt
Matrah
(TL)
Hesaplanan
Yüklenilen KDV
(%10 oranına göre)
İşletmenin Satın Aldığı
Mal ve Hizmetler Dolayısı ile
İndirilecek KDV
Ödenecek
KDV
1 50.000 20% 250.000 25.000 15.000 10.000
2 45.000 20% 225.000 22.500 15.000 7.500
3 40.000 20% 200.000 20.000 15.000 5.000
4 37.000 20% 185.000 18.500 15.000 3.500
Öngörülen Yeni Yasa Tasarısı
Safi Kazanç
Kategorisi
Safi Kazanç
Kategorisi
Miktar (TL)
Ortalama Safi Kârı
Oranı
Hesaplanan Brüt
Matrah
(TL)
Hesaplanan
Yüklenilen KDV
(%10 oranına göre)
İşletmenin Satın Aldığı
Mal ve Hizmetler Dolayısı ile
İndirilecek KDV
Ödenecek
KDV
1 50.000 40% 125.000 12.500 0 12.500
2 45.000 40% 112.500 11.250 0 11.250
3 40.000 40% 100.000 10.000 0 10.000
4 37.000 40% 92.500 9.250 0 9.250
(Yeni Yasada
KDV indirim hakkı yoktur)
Tabloya ilişkin açıklayıcı notlar:
. Safi kazanç kategorlierli, Gelir ve Vergi Dairesinin Kent ve Kasabalar için açıkladığı değerler baz
alınarak hesaplanmıştır.
. İşletmelerin üretmiş oldukları ürünlerin satışındaki KDV oranı %10 olarak hesaplanmıştır.
.İşletmelerin yıllık olarak satın aldığı mal ve hizmetlere karşın ödediği kdv değeri 15.000 TL olarak
Var sayılarak hesaplanmıştır.

İşte eski ve yeni düzenlemenin Yasadaki farkı;

Eskisi (KDV Yasası 37.2 madde uyarınca);

“Götürü Usulde Vergilendirme Esas ve Kıstasları Tüzüğü”ne dayanılarak takdir edilen yıllık safi kançları, maliyet bedeline göre yüzde yirmi ( % 20 ) ortalama safi kâr esası üzerinden brüt hasılata dönüştürülmek suretiyle bulunacak miktara, bu Yasa’nın 28’inci maddesinde belirlenen vergi oranının uygulanması sonucu saptanacak yıllık katma değer vergisi miktarından, yükümlülerin işletmeleri için satın aldıkları mal ve hizmetler ile giderlerine ait belgelerde gösterilen katma değer vergisinin indirilmesi suretiyle hesaplanır.

Yenisi (KDV Yasası 37.2 madde uyarınca);

Götürü Usulde Vergilendirme Esas ve Kıstasları Tüzüğüne dayanılarak takdir edilen yıllık safi kazançları, maliyet bedeline göre %40 (yüzde kırk) ortalama safi kar esası üzerinden brüt hasılata dönüştürülmek suretiyle bulunacak miktara, bu Yasanın 28’inci maddesinde belirlenen vergi oranının uygulanması sonucu saptanacak yıllık katma değer vergisi miktarı hesaplanır.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler