Uzun zamandan beri KKTC bütçesinin en büyük kara deliği olan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabilmek adına sürekli olarak kamu ve özel bankalardan borçlanan hükümet, sürdürülemez bu yapı ile ilgili radikal reform paketi hazırlamalı ve kurumu yeniden (sağlık hizmetlerinden yararlanma kriterleri dahil) kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmalıdır.

Sosyal Sigortalar Kurumu gibi İhtiyat Sandığı da benzer bir iflasın eşiğindedir.

Yıllarca gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin “devletin yedek kasası” olarak kullandığı fondaki paraların geri ödemesi hiç yapılmamış sürekli olarak ötelenmiştir.

KTHY’nin yaşatılması için, yeni kurulacak hava yolu şirketine sermaye koymak için, kamu maaşlarını ödeyebilmek için, hükümetlerin plansız-programsız harcamalarına kaynak sağlamak için har vurulup harman savrulan İhtiyat Sandığı paraları devletin yetersiz kaynağından dolayı geri ödenememektedir.

İhtiyat Sandığı’nın faiz dahil devletten yaklaşık olarak 1.5 milyar Türk Lirası (1.5 katrilyon Türk Lirası) yani 1 milyar USD alacağı olduğunu tahmin ediyorum.

24.03.2011 tarih ve 53 No’lu Resmi Gazete’de alınan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, devletin İhtiyat Sandığı fonuna olan 7 adet toplam 893 milyon TL’lik borç senedini (faizsiz) kaynak yetersizliğinden dolayı ödeyemeyeceğini ve bu borcun bir yıl daha ertelenmesi kararını almıştır.

Siyasi rant uğruna ülkenin tüm kaynaklarını sorumsuzca kullanan, Türkiye’den gelen ödenekler dışında iç borçlanma ile sağlanan kaynaklar ile Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı’ndaki paraları da devlet menfaatlerinden uzak bir yapı içerisinde batıran tüm hükümetlerde görev alan siyasi ve bürokratların artık KKTC’de yargılanması gerekmektedir.

Halkın bireysel birikimlerini yok eden bu uygulamalara katkı koyan, çanak tutan ve bu paraların hesabını sormayarak görevine itaatsizlik eden başta İhtiyat Sandığı’nı bu noktaya sürükleyen gelmiş-geçmiş tüm yönetim kurulu üyeleri de tıpkı siyasiler gibi yargılanmalıdır. 34-1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası uyarınca;

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Madde 12. İhtiyat Sandığı tarafından ödenecek faiz oranının saptanması mevcut paraların yatırımlara tahsisi ve en karlı alanlarda işletilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulu’na iletilmek üzere bakana öneride bulunmak.

Madde 41.(4) İhtiyat Sandığı Fon Kaynağı;
Fonda toplanan paranın işletilmesinden sağlanan gelir;

Madde 42. Fondan Yapılacak Harcamalar;
Fondan sadece emeklilik menfaati almaya hak kazananlara emeklilik menfaati verilmesi amacıyla harcama yapılabilir.

Madde 43. Fon Yönetimi ve İşletimi;
Fon, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Madde 44.Fonun Denetimi;
Fon Denetimi Sayıştay tarafından gerçekleştirilir.

İhtiyat Sandığı’na yatırım yapmayan işverenleri her türlü cezaya çarptıran devlet, bu fondaki paraları batıran siyasileri ve bürokratları da cezalandırmalıdır.

Özel sektör çalışanlarının bir ömür birikim yaptıkları İhtiyat Sandığı paralarının kimler tarafından nasıl yönetildiği ve nasıl batırıldığı ortada!!!

Çalışanın parasına sahip çıkamayan yönetim kurumlarının tüm yetkilileri en az ilgili dönemlerdeki hükümetler kadar suçludurlar.

Hem hükümet hem de İhtiyat Sandığı bu paraların nerelere harcandığını açıklamak ile yükümlüdürler.

Bunun için de Sayıştaylık göreve başlamalıdır!!!

Bu ülkedeki hataların neler ve nasıl yapıldığını konuşurken artık bu hataları yapanları ve devleti veya devlet kurumlarını zarara uğratanları da yargılamalıyız.

Örneğin; 1980’li yıllardan beri Kooperatif Merkez Bankası’nda görev almış olan tüm yönetim kurulu başkanlarını, Süt Kurumu’na dava kaybettirerek haciz gelmesine neden olan bürokratları, KİT’leri iflas ettiren, KTHY batıran tüm atanmış yöneticileri de yargılamalıyız.

Siyasi rant diye dağıtılan bu ülkenin kaynakları artık bitmiştir.

Geriye bir tek toplumun onuru kalmıştır ki ona uzatılan ele de bu toplum gerekli tepkiyi GÖSTERMİŞTİR.

Bu topraklarda onurumuz ile yaşayabilmek adına, bu ülke ekonomisini kendi ayakları üzerinde durabileceği bir yapıya taşımak her bir bireyin temel görevi olmalıdır.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler