MALİYE BAKANLIĞI ŞİRKETLERİN STOPAJ ALACAKLARINI NAKİT OLARAK ÖDEMEYE BAŞLADI!!!

KKTC ekonomisinde Devlet reel sektörün en büyük ticari rakiplerinden biri durumundadır.

Mevcut KİT’ler ile KKTC ekonomisinde birçok farklı alanda hizmet göstermekte olan KKTC Devleti, Rekabet Kurulu Yasası uyarınca da KİT’leri kapsam dışı bırakmıştır.

Bu da yetmezmiş gibi her yıl zarar eden KİT’lere halktan toplanan vergiler ile finansman sağlanmaktadır.

Geçmişten beri yönetimdeki İktidarların “çiftlik” gibi kullanılan bu kurumları Devlet Bütçesinin en büyük kara deliklerinden biridir.

Hükümet 2011 yılı Bütçesi içerisinde ciddi bir reform yapmış ve geçmiş yıllarda alışıla gelmiş KİT’lerin kamu zararlarını ödemekten vazgeçmiştir.

Daha doğrusu bu işletmelerin zararlarını ödemek adına bütçede kaynak ayırmamıştır.

Ancak görüyoruz ki Hükümet bütçede kaynak ayırmamış olmasına karşın bu kurumlara farklı başlıklar altında para aktarmaya devam etmektedir.

Nasıl mı?

Burası KKTC her şey olur…

Bakanlar Kurulu 18 Ocak 2011 tarihli ve 12 sayılı Resmi Gazetede aldığı karar ile ETİ Teşebbüslerinin stopaj alacağı olan 196.906 TL’yi nakit olarak ödeme kararını almıştır.

Dikkat ederseniz karar içerisinde başka bir karardan bahsedilmektedir.

Çünkü stopaj iadeleri ile ilgili Yasal düzenleme Gelir Vergisi Yasası altında düzenlenmiş olup, bu yetki Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.

Ancak 10 Ocak 2011 tarih ve 6 sayılı Resmi Gazetede alınan karar bu yetkiyi Bakanlar Kuruluna vermişti.

Bu yanlış kararın düzeltimi de 18 Ocak 2011 tarih ve 12 no’lu Resmi Gazetede yapılmış ve iade edilecek olan bedel de yükseltilmiştir.

Şimdi kamuoyu adına ve bu ülkede faaliyet gösteren tüm tüccarlar adına Hükümet yetkililerine sormak istiyorum;

 1. Bu yıl içerisinde özelleştirilmesine kesin gözü ile bakılan ETİ’ye bu stopaj iadesi neden yapılmıştır?
 2. Devletten stopaj alacağı olduğu halde, ödeyemediği bir vergi borcu yüzünden “vergi borcu yoktur” yazısı alamayan ve hiçbir ticari faaliyetini yerine getiremeyen yüzlerce işletmenin ve iş adamının suçu / günahı ne?
 3. Şu an iflas etmiş olan veya iflas etmemek için varını yoğunu üç kuruşa satan ve Vergi Dairesi’nden stopaj alacağı olan özel sektör şirketlerinin stopaj alacakları da ne zaman iade edilecek?
 4. Özel sektör stopaj maliyetlerini ödeyemesin veya ödemek için yüksek faizli kredi çeksin ve finansman yükü altında ezilsin ama KİT’ler stopajlarını nakit olarak iade alsın, sonra da ayni piyasada rekabet etsinler. Bunun nasıl olacağını bizlere anlatabilirimsiniz?
 5. ETİ’nin 2010 yılı denetlenmiş hesapları nerdedir ve ilgili yasa uyarınca bu hesaplar Vergi Dairesi tarafından incelendi mi? İncelenmemiş ise bu stopaj iadesi nasıl yapıldı? İncelenmiş ise bunu Kamuoyu ile paylaşıp neye dayanarak veya hangi farklı değerlendirme ile stopaj iadesinin nakit olarak yapıldığını açıklarımsınız?
 6. Bu stopaj ödemeleri 2011 bütçesindeki hangi kalemden ödenecektir?
 7. Gelir Vergisi Yasası KİT’ler için farklı, özel sektör için farklı mı yorumlanıyor? Yasalar karşısında eşitliğe kim karar veriyor? Anayasa mı yoksa Bakanlar Kurulu mu?
 8. Maliye Bakanlığı özel sektörde faaliyet gösteren Şirketlerin stopaj alacaklarına dair hiç ödeme yaptı mı? Yaptı ise Şirket sayısı ve tutarı nedir?
 9. Zarar dahi olsa, İnşaat Sektöründe en az %25, araç satışında da en az %10 net kâr varsayımına dayanarak vergi toplayan Maliye Bakanlığı’nın zarar eden KİT’lerin zararlarını finanse etmek gibi Yasal bir zorunluluğu mu var?
 10. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sürekli zarar ettiğini açıklayan ilgili Bakanımız, bu zararın ödenmesi için neden Maliye Bakanlığı’na başvurmuyor? Maliye Bakanlığı zarar eden her kurumu finanse etmek zorunda değil mi?
 11. Ticaret Odası ve Sanayi Odası bu eşitsizliğe neden tepki göstermiyor ve neden kendi üyelerinin haklarını savunmuyor?
 12. Sendikalar bu KİT’lerin özelleştirmesine hangi ekonomik düşünce çerçevesinde karşı çıkıyor?
 13. KKTC’de faaliyet gösteren ve Vergi Dairesi’nden stopaj alacağı olan Şirketlerin başvurmaları durumunda onlar da stopajlarını nakit olarak alabilirler mi?

Eşitlik ilkesine aykırı olan bu uygulamalar KKTC ekonomisinin temel sıkıntılarıdır.

Dünya ile Rekabet Edilebilirlik adına hazırlanan raporlarda 97. sıradan 117. sıraya gerilemiş olmamıza hiç şaşmıyorum.

Biz ülke içinde adil rekabeti dahi sağlayamayan bir Hükümet tarafından yönetiliyoruz.

Yüz kere söyledim yine söylüyorum; Şirketlerin gümrük hattında veya farklı nedenlerden dolayı ödemiş oldukları stopaj bedelinin, yine şirketlerin Devlete ödemekle yükümlü oldukları SSK, ihtiyat sandığı, KDV v.b. diğer kamu borçlarına mahsup edilmesine dair bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

Şirketlerin atıl bir finansman maliyeti olan stopaj alacaklarının, yapılacak bu düzenleme ile gayri nakdi finansman aracı olarak ekonomiye kazandırılması ve şirketlerin ellerinde bulundurduğu nakit varlığı daha etkin alanlarda kullanmalarına izin verilmelidir.

YUKARIDAKİ SORULARIN KENDİMCE SİZLERE YANITLARINI DA VEREYİM:

1.) SİYASİ RANT 2.) KİME NE 3.) HİÇBİR ZAMAN
4.) BİZİM LİBERAL EKONOMİ ANLAYIŞIMIZ BUDUR 5.) 2010 YILI HESAPLARI HENÜZ VERGİ DAİRESİNE SUNULMADI 6.) EN UYGUN BÜTÇE KALEMİNDEN
7.) SİYASET 8.) ARAŞTIRIYORUM 9.) HAYIR
10.) İÇ BORÇLANMA İLE FİNANSE EDİYORUZ. 11.) DURUMUN FARKINDA DEĞİLLER 12.) SIRF MUHALEFET DÜŞÜNCESİ ÇERÇEVESİNDE
13.) ASLA
Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler