Ocak ayı içerisinde kaleme aldığım ve yayınlamış olduğum “2011 yılı ekonominin kurtuluşu olabilir” Başlıklı yazımın üzerinden 4 ay gibi bir süre geçti.

Bu dönem içerisinde hükümet, bırakın bu yazıya konu maddeler hakkında bir yasal düzenleme yapmayı, ekonomik anlamda düzenleme, reform ve plan program yapmamıştır.

Var olan düzen içerisinde iflas etmeye mahkûm olan K.K.T.C. ekonomisi hızla kan kaybetmeye devam etmektedir.

Siyasiler politik oyunlarla ve rant dağıtımıyla o kadar meşguldürler ki bu ülkenin ne bugünü ile ne de yarını ile ilgili hiçbir çalışma yapmamaktadırlar.

2011 yılı bütçesinin iç borçlanmaya olanak vermemesine karşın, Maliye Bakanlığı övünerek hazırladığı bütçeyi gerçekleştirebilmek adına 4 ayda 20 milyon dolar üzerinde borçlanmıştır.

Üstelik bu borçlanmalara ait olan Devlet Kefalet Senetlerinin yer aldığı Bakanlar Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayınlanmamıştır.

Anayasanın ilgili maddesine aykırı olarak yapılan bu uygulamalar bu ülkeyi yönetenlerin bu ülkenin geleceği için hiçbir şey yapmadıklarının, yapsalar dahi mevcut yasal düzenlemeler altında usulsüz olduğunun en basit örneğidir.

K.K.T.C. ekonomisinin kurtuluşu için ivedilikle hazırlanması ve uygulanması gereken düzenlemeler aşağıda bir kez daha dile getirilmektedir. Ocak ayında yazmış olduğum bu yazının ekonomiyi yöneten ancak ekonomiden hiçbir şey anlamayan siyasiler tarafından dikkatle incelenmesini rica ederim.

2011 yılı ekonomik gelişmeler açısından adanın geleceğini değiştirebilecek hassas bir dönem.

Bugün itibari ile KKTC ekonomisi iflasın eşiğinde olabilir.

Bunun için suçlu aramamıza da gerek yok.

Gelmiş geçmiş tüm Hükümetler bu yıkımın birincil sorumlularıdır.

Artık bu topraklarda varlığımızı sürdürebilmek adına ekonomik yeterliliğimizi sağlamalıyız.

Ekonomi adına çözüm üretmeli, planlamalı ve uygulamaya koymalıyız.

2011 yılı içerisinde gerçekleştirilecek özelleştirmeler de dikkate alınarak genel bir çerçevede Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının koordineli olarak planlaması ve uygulamaya koyması gereken ekonomik önlemler şunlardır;

Yapılması Gereken Düzenlemeler Tamamlanma Tarihi
Şeffaf bir yapıya sahip olan Özeleştirme Yasası ve Özelleştirme Kurulunun oluşturulması (*) Haziran 2011
Özelleştirmeler öncesi Varlık Affının ve Bilanço Affı için yasal çalışmaların yapılması Mart 2011
Şeffaf ve adil Rekabetten uzak, maliyet artırıcı Maliye Politikalarının reformunun yapılması Mart 2011
Yurtdışı kaynaklı yatırımların KKTC ekonomisine en yüksek katma değeri sağlaması için yasal düzenlemelerin yapılması Haziran 2011
Hizmet sektörü hedefli bir ekonomik planlama üzerine Teşvik Sisteminin reformu Mart 2011
KKTC İş adamlarının sermaye evliliklerinin yapılması için gerekli Teşvik Yasalarının oluşturulması Haziran 2011
KKTC Devletinin envanter listesinin hazırlanması Aralık 2011
Devlet İhale Yasasının Değiştirilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması Haziran 2011
Kalifiye eleman yetiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sektör Kuruluşları arasında çalışmaların başlatılması Aralık 2011
Partizanca Devlet kaynaklarından dağıtılan her türlü menfaatin sona erdirilmesi ve üçlü kararnamelerin kaldırılması HEMEN

KKTC ekonomisi için daha yüzlerce madde sıralayabiliriz.

Ancak yukarda belirtilen 10 madde KKTC ekonomisinin çehresini bir anda değiştirecektir.

Bunun için de Hükümet artık çalışmaya başlamalıdır.

Yarın daha geç olmadan, bugünden yol almaya başlamalıdır.

Tüm bu maddeler ile ilgili olarak yapılması gereken çalışmaların neler olduğunu, tarih sırasına göre düzenli olarak yazmaya devam edeceğim…

(*) Kurulacak olan Özelleştirme Kurulunun siyasetten arınmış, bağımsız bir yapıda olması mümkün değildir. Bu yüzden “Şeffaf” bir yapıda olması yeterli olacaktır.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler