Öncelikle mitinge katılan tüm sendikaları, siyasi parti yetkililerini, sivil toplum örgütlerini ve halkımızı göstermiş oldukları sağduyulu yaklaşım için gönülden tebrik ederim.

Oldukça gergin geçmesi beklenen miting son derece demokratik ve gerçek amacına uygun bir şekilde olaysız olarak sonuçlanmıştır.

Peki 1. Toplumsal Varoluş Mitingi ile 2. arasındaki fark ne idi?

Aslına bakarsanız her iki mitingin de tek amacı “Hükümetin yanlış ve eksik ekonomik uygulamalarına tepki” göstermekti.

Sadece farklı çevreler 1. mitingde yaşanan münferit bir olayı tüm ada toplumuna malederek konuyu bambaşka platforma taşımış ve TC-KKTC arasındaki ilişkileri germişti.

Ancak sağduyulu ülke halkları bu Bizans oyununa pabuç bırakmamış ve iki ülke halkı da Dünya var oldukça birlik-kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceklerini dile getiren açıklamalar yapmışlardır.

Ya ekonomi; her iki mitingin nedenini oluşturan “ekonomik yapılandırma paketi” ile ilgili olarak öncelikli olarak KKTC Hükümeti kendi hatalarını ve eksiklerini gözden geçirmelidir.

Bununla birlikte Hükümet henüz önlemini anlamadığı ve yeterli hiçbir önlem alamadığı ekonomik yıkıma karşılık yapılan hatalı uygulamaların sorumluluğunun tamamını Türkiye Hükümetine atmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de KKTC Ekonomisini daha iyi analiz etmeli ve öncelikli olarak KKTC Hükümetinin çok daha kapsamlı bir ekonomik reform paketi hazırlamasını ve bunun ülkedeki kapalı ekonomi ile ülkenin sosyal yapısına uygunluğuna da dikkate alarak daha iyi bir know-how sağlamalıdır.

KKTC’nin mevcut ekonomik yapısı kesinlikle söndürülemez.

Bu yapının oluşmasında gelmiş geçmiş tüm Hükümetlerin “Siyasi Rant” gütmüş olması bilinen bir gerçek.

Fakat bunun artık düzeltilmesi gerek.

Bunun için de öncelikle KKTC toplumu bunu istemeli, siyasiler de bu isteğe cevap verecek şeffaf, rekabet edilir ve adil gelir dağılımı içeren bir ekonomik yapının oluşturulabilmesi için çalışmalar yapmalıdır.

Hiçbirşey için geç değildir yeter ki yapılmak istensin.

Hükümet bu ekonomik yapılanma için öngördüğü veya öngöreceği yasal düzenlemeleri toplumsal uzlaşı temelinde yapılandırmalıdır.

Özelleştirme gibi bu ülke ekonomisinde Kamu Zararının en büyük çözüm formülü olan konuların dahi halka tam anlatılmadan, kapalı kapılar ardında görüşülmesi toplum tarafından yanlış algılanmakta ve büyük tepkilere yol açmaktadır.

Bu ve bunun gibi tüm gelişmelerin toplumla açıkça paylaşılması ve bilinçlendirilmesi sonucu uygulanmaya konması yapılabilecek en akılcıl açılımlardan biri olacaktır.

Denk Bütçe hayalleri ile ekonomik düzenlemeler yapan Hükümetin her ay Sosyal Sigortalar kurumunun maaşlarını ödemek için Bankalardan borçlanan Devletin yarından tezi yok Sosyal Güvenlik reformu yapması gerekmektedir.

Bu mitinglerin amacı da bu!

Ekonomik yapının sürdürülebilir bir yapıya ulaştırılması için kapsamlı düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

Tabi bence Hükümetin bu mitingden sonra farklı düşünmesi de gerek.

Bence bunun tek çıkışı bir Milli Hükümetin UBP-CTP koalisyonunun kurularak bu düzenlemeleri yapabilecek bağımsız teknokratların işbaşına getirilecek iki yıl gibi bir süreçte KKTC ekonomisinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler