Hükümet’in üzerinde çalışma yapmakta olduğu “Mali Reforum Paketi” ne ilişkin ilk bilgiler yavaş yavaş basına sızmaya başladı.

Akademisyen uzmanlar tarafından hazırlandığı bilinen bu Refom Paketi özetle Yeni Vergi uygulamaları ile Kamu Maliyetlerininı ödeyebilmeyi hedeflemektedir.

Bu yeni vergi uygulamalarında en çok dikkatimi çeken “Pahalılık yaratmayan direk vergilere ağırılık verilmesi” başlığıdır.

Pahalılık yaratmayan direk vergi uygulaması, Dünya literatüründe olmayan bir tanımlamadır.

Direk vergi diğer bir ifade ile “Dolaysız Vergiler”; Yasama organı tarafından çıkartılan ve verginin doğrudan doğruya yükülüsünden alınmasını istediği vergidir.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve mülkiyet vergileri dolaysız vergiye örnektirler.

Şimdi Mali Reform Paketi diyor ki bu vergi oranlarını artırın, pahalılık olmayacak!!!

Ayrıca yine bu reform paketinde “stopaj usulü vergilerin azaltılması / kaldırılması” konusu ele alınmaktadır.

Ki bu Hükümet 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fonlarda büyük bir artış yapmıştır.

Şimdi biz hangisine inanalım?

Yapılmış olana ve uygulamaya konan Yasal düzenlemelere mi yoksa yapılacak olan yasal düzenlemelere mi?

Bunu yapabilmek için önce ülkedeki Teşvik yasalarını yeniden çağdaş bir düzeyde yenilemelisinz.

Süpvansiye uygulamalarına bir son vermelisiniz.

Korumacı bir ekonomik yapıyı, rekabetci bir ekonomik yapıya çevirmeli ve kayıt dışı ekonomiyi minimize etmelisiniz!!!

Taşınmaz malların yeniden değerlenmesi ve daha yüksek emlak vergisi tahsil edilebilmesi ile ilgili yaklaşık bir yıl önce Hükümet bir yasa çalışması yapmıştı.

Bu konuda en çok tepkiyi de ben koymuştum çünkü Mal Tazmin Komisyonu gibi bir kurumun varlığını dikkate almadan sırf daha fazla emlak vergisi toplamak adına yapılan bu çalışma, Güneye ödenecek tazminatların büyük oranda artmasına neden olacaktı…

Her ne kadar o dönem Hükümet “böyle bir çalışmamız olmadı” şeklinde açıklamalar yapmış olsa da, bu çalışmaların tamamı hakkında bilgi sahibiyim!!! ve Maalesef bu çalışma yine gündeme geldi…

Taşınmaz malların satışından vergi alınması konusu da yine bu Reform Paketinin başılklarından.

Bu uygulama geç kalınmış ve doğru bir uygulamadır.

Ancak neden Eşdeğer de %25, Türk Malında %15 vergi?

Bu eşdeğer mallar eğer gerçek hak sahiblerine verilmiş ve Devlet güvencesinde ise neden bu ayırımcılık?

Neden eşdeğer malların değerini düşürüyor Devlet?

Savaşta göç edip, hakkı ile eşdeğer alanların suçu ne?

Devletin tahsis diye dağıtıp sonra tapu verdiği arazilere vergi oranı %40 da olmamalı!!!

Ya bu tapular iptal edilmeli ya da vergi oranı çok daha yukarıya çıkartılmalı!!!

Ayrıca yine alınan bilgiye göre yurt dışına çıkışında “harç” uygulaması gündemde.

Bu iyi de olur, Türkiye dışında gideceğimiz her yere artık Larnaka Havalimanını kullanmaya başlarız!!!

Hem uçaklar daha ucuz hem de direk uçuş var!!!

Teşvik dediğin böyle olur, Güney Hükümeti herhalde teşekkür eder bizlere…

Peki hiç mi iyi düzenleme yok.

Yukarda özetle bahsettiğim mantık dışı uygulamalar haricinde; lüks malların vergisinin artırılması, su sıkıntısı çeken adamızda havuzu olan emlak sahiplerine ek vergi konması, stopajın kaldırılacak olması bunlar da doğru ve yerinde uygulamalardır.

Ancak hiçbir şekilde disipline edilemeyen Kamu Maliyesi, elde edilecek bu yeni gelirlerle dahi finase edilecek durumda değildir.

Devlet Bütçesindeki açık, öngörülen yeni vergi uygulamalarından elde edilecek gelirlerin de üzerindedir.

Ayrıca bu yeni Mali Reform çok daha geniş bir platformda planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

Aksi halde kayıt dışı ekonomiye prim sağlanmış olacaktır.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler