“KTHY İFLASINI SAYIŞTAYLIK ARAŞTIRMALI… DEVLETİN ZARARI BÜYÜK. NEDEN OLAN YÖNETİCİ, BAĞIMSIZ DENETÇİ VE MÜDÜRLER MAL VARLIKLARI İLE SORUMLUDUR…”

Cumhuriyet Meclisi 30 Temmuz 2010 tarih ve 88.2.2010 sayılı kararı ile “Kıbrıs Türk Hava Yollarının bugünkü durumuna gelmesinin nedenleri ile ilgili Meclis Araştırma Komitesinin Kurulması” kararını almıştır. İki yıla aşkın bir süredir hiçbir çalışma yapmayan Komite’nin çalışma süresi 24 Ocak 2012’de alınan bir karar ile 2 ay daha uzatılmıştır.

Hiçbir somut çalışma ortaya koymayan Komite, halkın hakkını savunmamaktadır. Aslında bu, Komiteden de önce SAYIŞTAYLIK’ın görevidir. Sayıştaylık şunun farkında; “KTHY’nın iflasında 1. dereceden sorumlu olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürler ve Bağımsız Denetçiler kurumun zararını MAL VARLIKLARI İLE ÖDEMEK ZORUNDADIR.”

Sağlam kaynaklardan almış olduğum bilgilere göre, Devlet menfaatini korumakla yükümlü olan SAYIŞTAYLIK, konunun incelenmesini istiyor. Bunun için de görev verilmesi gerek. 2 YILDIR HİÇBİRŞEY YAPMAYAN MECLİS KOMİTESİ EĞER YAZILI OLARAK SAYIŞTAYLIKTAN İNCELEME İSTERSE BU KONU ÇÖZÜMLENİR.

Peki, CUMHURİYET MECLİS KOMİTESİNİN, KTHY’nın İFLASINI ARAŞTIMASI İÇİN SAYIŞTAYLIĞI GÖREVLENDİRMEYE GÜCÜ YETER Mİ? YETMEZZZZZZ!!!.. Nedeni ise Siyasi RANT… Eğer Komite bu konuyu SAYIŞTAYLIK’a aktarır ise bu ülkenin şeffaflığı için en büyük adımlarından birini atmış olur. Komiteye hiç araştırmadığı konu ile ilgili bilgi vermek gerekir ise;

Hükümet her ne kadar KTHY’nın TASFİYE işlemlerini yapıyor olsa da, KTHY TASFİYE edilemez. Neden mi? Çünkü KTHY İFLAS etmiştir. Mahkeme KTHY ile ilgili olarak TASFİYE kararı vermiş ve Şirketler Mukayyidini “Tasfiye Memuru” olarak atamıştır. İlgili Komite öncelikle TASFİYE MEMURU’nu huzuruna çağırmalı ve sormalı; BU ŞİRKET İFLAS mı etti? Cevabı EVET ise ki kesinlik ile EVET tir, hemen Fasıl 113 Şirketler Yasası tahtında işlemleri başlatmalıdır;

KTHY Fasıl 113 Şirketler Yasası altında kurulmuş olan bir Şirket’tir. İFLAS eden KTHY’nın bağlı olduğu Şirketler Yasası Fasıl 113’ün 141(4). maddesi uyarınca;

Şirketin direktörü olan herhangi bir kişi, şirketin bu maddenin gereklerine uyulmasını sağlamak için makûl olan tüm önlemleri almayı ihmal ederse veya kendi kasıtlı bir fiili sonucu şirketin bu maddeye aykırı bir temerrüte düşmesine sebebiyet verirse, mahkûmiyet halinde her suç için bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”

Yine Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın Madde 299 uyarınca;

“Borçlarını ödemede acze düşen bir şirketin tasfiyesinde, teminatlı ve teminatsız alacaklıların hakları ve kanıtlanabilen borçlar ve yıllık tahsisatlarla (anüvitelerle-annuities) müstakbel ve muhtemel yükümlülüklerin tahmini değerlendirilmesinin yapılması ile ilgili olarak, aleyhlerine iflas emri verilen KİŞİLERİN MALVARLIĞI HAKKINDA ilgili zamanda iflâs yasası altında yürürlükte olan tüzükler geçerli olur ve uygulanır.”

Ayrıca KTHY’nın Denetçileri, Fasıl 113 Şirketler Yasasının 153. maddesi ve 156. maddesine bağlı dokuzuncu cetvele konu yasal yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmemişlerdir.

Bu ilgili yasalar uyarınca hem Şirket Direktörlerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin hem de ilgili Bağımsız Denetçilerin Yasalarla belirlenen görev ve yetkilerini yerine getirmediklerinden dolayı KTHY’nın iflas etmiş olduğu açıktır. Fasıl 113 Şirketler Yasası altında tamamı yargılanmalı ve mal varlıklarına el konmalıdır. Peki mevcut KOMİTE BİLİNEN YASAL YAPTIRIMLARI UYGULAYABİLİR Mİ? HAYIR!!! Siyasi RANT!!!

KKTC bir Hukuk Devleti ise tüm bu insanlar YARGILANMALIDIRLAR!!!

KTHY iflas ederken hangi Acentelerin milyoner olduğunu herkes bilmektedir. 50 $’a bilet alıp 250 $’a bilet satan acenteler kim?

Şirketin İngilteredeki paraları ne oldu? İngilteredeki mağdurlar ne oldu? Zamanında rapor sunmayan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçiler ne oldu?

Cumhuriyet Meclisi Komitesi bu araştırmayı sonuçlandıramaz. İsterlerse iki ay da süre uzatsınlar hiçbir sonuç elde edemezler. Bu konuya SAYIŞTAY lığın el atması gerek. DEVLET ZARARA UĞRATILMIŞTIR. SAYIŞTAYLIK DEVLETİN MENFAATİNİ KORUMALIDIR VE KORUYACAKTIR.

  1. BAŞBAKAN BU KONUNUN SAYIŞTAYLIĞA DEVREDİLMESİNDE ÖNCÜ OLMALI VE ŞEFFAF BİR DEVLET YAPISINA GEÇİŞE ÖNDERLİK ETMELİDİR.
Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler