“Yönetim Kurulu Üyeleri, Direktörleri ve Denetçileri YARGILANMALI”

Konu ile ilgili detay bilgi vermeden, yazıma konu iki terim ile ilgili bilimsel tanımı sizlerle paylaşmak istiyorum, olur ya anlamını veya farkını bilmeyen vardır.

Şirketin Tasfiyesi, Şirket alacaklarının tahsil edilip borçlarının ödenmesi sonucunda aktif bir değer kalması durumunda (varlık: para-gayrimenkul v.b) bu değerin ortaklara hisseleri nispetinde dağıtılmasıdır.

Şirketin İflası, Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetlerinin sona erdirilmesidir.

Bugün KTHY; çalışanları sersefil olmuş, vakti zamanında tüm siyasilerce kullanılmış günün sonunda da bir köşeye atılmış bu ülkenin en büyük kurumlarından biridir.

KTHY’nin İFLAS mı yoksa TASFİYE mi olduğu merak konusudur. Mahkeme KTHY ile ilgili olarak TASFİYE kararı vermiş ve Şirketler Mukayyidini “Tasfiye Memuru” olarak atamıştır.

Yukarıdaki tanımları bir kez daha dikkatlice okursanız KTHY’nin gerçekte İFLAS etmiş olduğunu açıkça anlarsınız.

KTHY İFLAS ETMİŞTİR!!!

Tasfiye edilecek hiçbirşeyi yoktur.

Bu bağlamda KTHY’nin neden İflas değil de Tasfiye edildiğini bileniniz var mı peki?

KTHY Fasıl 113 Şirketler Yasası altında kurulmuş olan bir Şirket’tir. Eğer KTHY tasfiye değil de İFLAS etmiş olsaydı, ilgili Yasa’nın 141 (4) maddesi uyarınca;

“Şirketin direktörü olan herhangi bir kişi, şirketin bu maddenin gereklerine uyulmasını sağlamak için makûl olan tüm önlemleri almayı ihmal ederse veya kendi kasıtlı bir fiili sonucu şirketin bu maddeye aykırı bir temerrüte düşmesine sebebiyet verirse, mahkûmiyet halinde her suç için bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”

Yine Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın Madde 299 uyarınca;

“Borçlarını ödemede acze düşen bir şirketin tasfiyesinde, teminatlı ve teminatsız alacaklıların hakları ve kanıtlanabilen borçlar ve yıllık tahsisatlarla (anüvitelerle-annuities) müstakbel ve muhtemel yükümlülüklerin tahmini değerlendirilmesinin yapılması ile ilgili olarak, aleyhlerine iflas emri verilen kişilerin malvarlığı hakkında ilgili zamanda iflâs yasası altında yürürlükte olan tüzükler geçerli olur ve uygulanır.”

Ayrıca KTHY’nin Denetçileri, Fasıl 113 Şirketler Yasasının 153. maddesi ve 156. maddesine bağlı dokuzuncu cetvele konu yasal yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmemişlerdir.

Bu ilgili yasalar uyarınca hem Şirket Direktörlerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin hem de ilgili Denetçilerin Yasalarla belirlenen görev ve yetkilerini yerine getirmediklerinden dolayı KTHY’nin iflas etmiş olduğu açıktır.

Bu şahısların tümü kendi dönemleri içerisinde görevlerinin onlara sağlamış olduğu tüm olanakları sonuna kadar kullanmış (bedava uçuş, bedava cep telefonu, harcırah, yüksek maaş v.b.) ancak Şirketi yönetemeyerek iflasa sürüklemişlerdir.

Bugün tüm Dünyada şirketlerin iflasından dolayı yargılanan ve hapisliğe varan cezalara çarptırılan CEO’lar eğer KKTC de yaşıyor olsalardı, değil yargılanmak beş yıldızlı bir villada, lüks bir araç altlarında ve üç nesil yetecek servet ile adanın güneşinden suyundan yararlanıp zevk ve sefa içinde yaşarlardır!!!

Benim görüşüm ki bu görüşüm ancak bir Hukuk Devletinde karşılık bulur; KTHY’nin İFLASI ETTİĞİ gerçeğinden hareket ile KKTC’de yürürlükte bulunan Fasıl 113 Şirketler Yasası uyarınca KTHY Yönetim Kurulunun, Direktörlerinin, Denetçilerinin ve sorumlu bulunan herkesin yargılanarak cezalandırılması gerekmektedir.

Bugün KKTC’de yaşanan ekonomik kriz nedeni ile çekini ödeyemeyen iş adamını hapse koyan, iki ekmek çaldığı için bir yıl hapis cezası veren BAĞIMSIZ YARGI’nın, siyasi emeller uğruna kendi cebini dolduran ama Şirketi batıranları da cezalandırması gerekir.

Bu sadece KTHY için de geçerli değil, Devleti zarara uğratan tüm Kamu çalışanları için uygulanmalı.

İlgili tüm Yasalar özetle bu cezayı: tüm mal varlıklarına el konması ve/veya hapis cezası olarak tanımlamaktadır.

KTHY’nin tasfiyesi, sergilenmeye başlanan tek perdelik bir orta oyunudur.

Hükümet bu tek perdelik orta oyununu hem yazıp hem de oynamakta, seyirci olan halk da bedava bir tiyatro izlemektedir.

Suçlu olan Yöneticilerin Yargı önüne çıkartılmaması için açıklanamayan İFLAS kararı eminim ki bağımsız Hukuk tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Bunun için de birilerinin harekete geçmesi ve Hukuki bir süreç başlatması gerekmektedir.

Tasfiye halinde olan KTHY’nin mağdur çalışanlarının haklarını kim ödeyecek bilmiyorum ama haklarını kimin gasp ettiğini tüm kamuoyu bilmektedir.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler