“…Toplum olarak neden bir yerlere varamadığımızın ve niye varamayacağımızınACI ÖRNEKLERİ”

1.Bulut İnşaat’ın Düşük Maliyetli Ev Satışları
2.Vakıf Mallarının Dağıtımı
3. Ercan Havalimanı’nın Yanlış İstimlak Kararları
4. TC ile KKTC Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması
5. Özelleştirme Yasa Tasarısı

Geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan gelişmeler, adanın Kuzeyinde yaşayan bizlerin Toplum olarak neden bir yerlere varamadığımızın ve niye varamayacağımızınACI ÖRNEKLERİ ile dolu geçti…Bizi yönetenlerin/yönetmeye çalışanların sergilediği yönetim zafiyetleri soncunda yaşanan trajik komik olayların çoğunlukta olduğu geçtiğimiz haftada, ülkedeki siyasi mekanizmanın çivisinin çıktığı açıkça gözlemlenmiştir. Neydi peki bu yaşananlar? Bulut İnşaat’a karşı konan tepkiler, Vakıf Mallarının dağıtımı, Ercan Havalimanı’nın YANLIŞ İSTİMLAK KARARLARI, Hükümetin 3 yıl ödemesiz 500 milyon USD kredi kullanması, özelleştirme yasa tasarısı v.b…

Tüm bu başlıklar ile ilgili size kısa bilgiler vereyim ve görüşlerimi ortaya koyum…

1. Bulut İnşaat’ın düşük maliyetli ev satışları:

Ben ne ilgili firmayı tanırım ne de ortaklarını. Bir şekilde KKTC’ye gelmişler ve bu ülkede inşaat/yatırım yapacaklar. Onlara büyük bir tepki var. Tepkinin nedenini kimse tam olarak ortaya koyamıyor. Şöyle bir söylem içinde herkes; “bu kadar ucuza ev satılmaz”… E onun sattığı ev fiyatlarına yakın satış yapan başka büyük firmalar da var Kıbrıs’ta…Onları niye eleştirmedik bunca zaman…Ama burada gerçekten bir yanlış var!!!

O da Bulut İnşaat’ın yaptıklarının REKABET KURULUNCA onaylanıp/onaylanmadığı…Bu tip konular, REKABET KURULUNCA belirlenen esas ve kriterler kapsamında değerlenmeli. Ancak KKTC’de bunun yerine vakti zamanında GerryRob’u da vatandaş yaparak yatırımlar yapmasına izin verenler, şimdi Hükümeti suçluyor…Hükümet ise okadar acemi ve bilgisiz ki çıkıp da “Temel Bulut’un vatandaşlığını iptal ederiz” diye saçma sapan bir açıklama yapıyor.

Bir ülkenin yatırım politikası ve ekonomik vizyonu”eşit ve rekabetçi yasal düzenlemelerle” değil, vatandaş olup/olmamak ile değerlendiriliyor. Yazıklar olsun…REKABET KURULU’nun görev ve sorumluluğuna giren bir konuya Hükümetin bukadar bilinçsiz ve bilgisiz yaklaşımda bulunması hem üzücü hem de düşündürücü…Ama EN KOMİĞİ bu açıklamaya inanarak eylemi sonlandıran Müteahhitler Birliğinin tavrı…Tam trajik komik bir olay…

2.Vakıf Mallarının Dağıtımı

Son günlerin en çok konuşulan konusu; Kıbrıs ilim, Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına kiralanan arazisinin geçtiğimiz Kasım ayında çok yüksek bedeller ile ihaleye çıkıldığını biliyor musunuz?
Alın işte size o ihalenin bilgileri;

VAKIFLAR İDARESİ KİRA ŞARTNAMESİ

1- EMLÂKIN TANIMI:

i. Emlâkın Konumu : Lefkoşa Kazası Haspolat – Taşkent kavşağında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin doğusunda bulunan yatırıma müsait arazi.
ii. Tapu Referansları : V/H:XXI.24.E1-E2, XXII.17W1-W2 Blok D Parsel No: K517 (kısmen) ek planda 1 no’lu kısım
iii. Emlâkın Türü : Yatırıma müsait arazi
iv. Emlâkın Alanı : Takriben 76 dönüm 1 evlek 2160 ayakkare
v. Vakfın Türü : Vakıflar İdaresi

2- ÖNGÖRÜLEN YATIRIM TÜRÜ

Ticari amaçlı yatırım veya imar kuralları çerçevesinde yapılabilecek diğer yatırım türleri.

3- KİRA ŞARTLARI:

i. Kira Süresi : 30 Yıl
Peşinat Bedeli : 406,600.-Stg
ii. Kira Bedelleri : İlk 2 Yıl ; 22,000.-Stg./Yıl

3. Yıl ; 8,750.-Stg./Ay

4. – 10. Yıllar ; %5 Artış/Yıl

11. – 30. Yıllar ; 10. Yılsonunda her 5 yılda bir günün koşullarına göre tespit edilerek artırılacaktır.
Yukarıda belirtilen kira bedelleri taban olup, teklifler bu rakamların üzerinde olabilir…
406.000 STG PEŞİNAT İSTENEN BİR ARAZİNİN 100 TL’ye Kiralanmasına trajik komik dahi denmez…

3. Ercan Havalimanının Yanlış İstimlâk Kararları:

Ercan Havalimanının Yap-İşlet-Devret modeli ile kiralanacağı uzun zamandır konuşuluyor. 25 yıllığına kiralanması öngörülen Ercan havalimanına yapılacak olan yaklaşık 100 milyon Euro’luk yatırım projesi ile ilgili olarak öngörülenuygulama projesi de T.C Devlet Havalimanlarının internet sitesinde açıklandı. Hükümet planlanan bu yatırımın gerçekleşebilmesi için, geçtiğimiz hafta bölgedeki yaklaşık 600 dönüm arazinin istimlâk kararını Resmi Gazetede açıkladı. Ancak yatırım yapılacak olan projeyi bilenler, istimlâk edileceği açıklanan arazilerin, mevcut uygulama projesi kapsamında istimlâk edilmesi gereken araziler olmadığını söylüyorlar. Yani Bürokrat arkadaşlarımız yanlış araziler için istimlâk kararı almıştır!!! İlgili Bakanlığın bu konuyu araştırmasını dilerim. Ya da isterler ise ben açıklayım!!! Ayrıca bu da yetmezmiş gibi Ercan Havalimanının hale hazırda kullanımda olan bazı arazilerin istimlâk edilmeksizin kullanıldığı da bilgimiz dâhilindedir. Devletin yapacağı ÇİZİMİ TAMAMLANMIŞ, BELİRLİ BİR YATIRIM İÇİNkamulaştırılacak arazileri dahi doğru tespit edemeyen, bu da yetmezmiş gibi yanlış kamulaştırma kararlarını resmi Gazetede açıklayan bürokratlarımız acaba kimler? Ne iş yapıyorlar? Kim bunlara dur diyecek!!! Bu suistimallik neden?Sn. Ulaştırma Bakanımız bunu bizlere açıklamalı…

4. TC ile KKTC arasında imzalanan Kredi Anlaşması:

KKTC ekonomisinin yapısal bozuklukları veya kara delikleri ile ilgili HİÇBİR YAPISAL REFORM YAPILMADIĞI ortada. Buna karşılık Kamu Giderlerinin yeni istihdamlar nedeni ile hergeçen gün arttığını ve bu artışı ödeyebilmek için Hükümetin sürekli olarak Bankalardan İç Borçlanmaya gittiği ise bir gerçek.

Siyasi rant uğruna yapılan istihdamların sonucunda sürdürülemez yapıya ulaşan Kamu Bütçesinin finansmanı için borçlanan Hükümet, hem finansal sektörü hem de reel sektörü daraltmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi Hükümet finansman ihtiyacı için sürekli Türkiye’den Borç almaktadır. 26 Ocak 2012 tarihli ve 15 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “TC ile KKTC Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması” uyarınca Hükümet 500.000.000 USD (beşyüzmilyon dolar) kredi kullanıyor. Ödemeler ise faizi ile birlikte 36 ay sonra başlıyor…

Demek ki mevcut Hükümet bu Kredi tutarını kullanacak ama bu krediyi kim geri ödeyecek belli değil? 4. Senenin başında başlanacak geri ödeme noktasında mevcut Hükümet İktidarda olmaya bilir. Bu paranın kullanımı farklı yerlere farklı gerekçeler ile yapıla bilir. Tabi burada tek suçlu KKTC Hükümeti de değil. Ona bu kredibiliteyi sağlayarak iyilik yaptığını düşünen ancak büyük bir kötülük yapan Türkiye de suçludur. KKTC ekonomisinin hiçbir iç dinamiğinin hayata geçmesi mümkün değildir. Çünkü sürekli olarak Plansız ve Programsız Devlet yönettiğini sanan Hükümetlere para gönderen bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu ülke ekonomisinin dibe vurmadan yeniden yapılanması mümkün değildir!!!

5. Özelleştirme Yasa Tasarısı

Havalimanı, Limanlar, Telekomünikasyon v.b birçok stratejik varlığımızın satışını ve/veya devrini kapsamayan Özelleştirme Yasa Tasarısı geçtiğimiz hafta tartışılmaya başlandı. Bakanlar Kurulunun iki dudağının arasında olan birçok Özelleştirme, hazırlanan Yasa Tasarısının da dışında bırakılmıştır. Bu da yetmezmiş gibi hazırlanan Yasa Tasarısı içerisinde “tanımlama hataları” nın çokluğu, Devlet kadrolarında yetişmiş-tecrübeli ve kalifiye eleman kalmadığının en basit örneğidir.

…/…

Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı Sn.Tayyip Erdoğan bir siyasi parti için şöyle bir ifade kullanmıştı ; “5 tane koyunu bunların ellerine ver güdemezler, kaybedip geri gelirler ya da kuytu bir yerde kesip kebap yapar yerler”. İşte KKTC’de bugüne kadar görev yapan birçok Hükümet için de söylenecek söz bu…

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler