Bu borçları kim ödeyecek? Siyasiler mi yoksa HALK MI?

KKTC Hükümetinin toplam envanteri ne? Dökümü var mı? Ve KKTC Devletinin toplam BORCU ne kadar? Bunlara NET bir yanıt verilmesini istiyorum!!!

Geçtiğimiz hafta içerisinde sizler ile paylaşmış olduğum ve kaynağı www.kktcbutce.net olan Bütçe verileri ile ilgili olarak bugüne kadar çok değişik yorumlar aldım. En ilginci de Hükümet kanadından gelen yorumlardı. Bugün bu yorumların tamamına yanıt vermek ve kendilerini aydınlatma arzusundayım.

Yapılan açıklamalarda;

“TC Katkıları Hesaba Katılmadan Değerlendirme Yapılamaz”

Öncelikle bilinmelidir ki, T.C den aktarılan kaynaklar ile sürdürülmeye çalışılan KKTC Bütçesini savunan bir mantık, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir ülke olan KKTC için geçerli olamaz. Dahası Bütçe içerisinde her geçen gün yükselen Kamu Harcamalarının finansmanı için kullanılan Türkiye Kaynaklarının kim tarafından geriye ödeneceği de merak konusudur. Sizlere çok daha açık bir ifade ile anlatayım, KKTC Bütçesinde yer alan ve Hükümetlerin Siyasi Rant temelinde har vurup harman savurduğu TC Kaynaklarının çoğunluğu bu toplumun BORCU dur. Vadesi geldiği gün bu borçlar ödenecektir. Borçları edinen Siyasilerimiz o günlerde iktidarda olurlar mı bilmem ama bu borcu kimin ödeyeceğini ben biliyorum; HALK…

Devlet Bütçesi, kamu kesimin harcama ve gelirlerini gösteren bir bilanço ya da gelir-gider tablosu olmasının ötesinde, ekonomik yapının merkezinde yer alan ve ekonomik kararları doğrudan etkileyen bir özelliğe sahiptir. Bütçe, içerisinde birçok veriyi barındıran ve matematik temelinde seçilmiş rakamların toplanması ile istenilen sonuçlara ulaşılabilen bir yapıda yorumlanabilir. Burada amaç hangi veriye ulaşmak arzusunda olduğunuzdur!!! Eğer bütçeyi yöneten tarafta iseniz, üç tane olumlu rakamı toplar pembe bir tablo çizebilirsiniz. Eğer gerçekçi bir bakış ile ele alırsanız, borç ile dönen tekerleğin boşa döndüğünü rahatlık ile anlarsınız.

KKTC Bütçesinde yer alan TC Kaynaklarının bir kısmı hibe, bir kısmı Savunma ve büyük bir kısmı da Kredi olarak kullanılmıştır. T.C kaynaklı Krediden kasıt; bugünün bütçe ihtiyaçlarının karşılanması için verilen “geri ödemesi yapılacak olan” emanet paralardır. Şimdi Hükümet kanadının söylediği gibi gelin Bütçeyi bir bütün olarak inceleyelim;

01.01.2012-25.05.2012 Bütçe Verileri (*) 01.01.2012-25.05.2012 Bütçe Verileri (*)
Dönemler Yerel Bütçe
Gelirleri (+)
T.C Yardım-Hibe ve Kredi
Gelirleri (+)
Yerel Bütçe
Giderleri (-)
T.C Kredi Geri Ödemeleri (-)
Oca.12 116.493.316,00 110.716.832,00 -178.906.435,00 – 10.934.029,00
Şub.12 186.066.573,00 116.939.117,00 -210.026.227,00 – 16.535.406,00
Mar.12 158.853.624,00 65.071.744,00 -187.374.107,00 – 43.516.770,00
Nis.12 169.934.705,00 62.674.638,00 -186.406.182,00 – 35.007.929,00
May.12* 167.100.092,00 62.331.052,00 -206.071.776,00 – 26.004.626,00
G.Toplam 798.448.310,00 417.733.383,00 – 968.784.727,00 – 131.998.760,00
Yerel Bütçe Gelirleri ( A ) 798.448.310,00 Yerel Bütçe Gideri
( B )
– 968.784.727,00
T.C Kaynaklı Gelirler ( C ) 417.733.383,00 T.C Kaynaklı Geri
Ödemeler ( D )
– 131.998.760,00
Genel Bütçe Geliri 1.216.181.693,00 Genel Bütçe Gideri – 1.100.783.487,00
( E )= Yerel Bütçe Açığı
(A-B):
170.336.417,00
( F )= T.C.Kredi Kaynak Açığı
(Geri Ödenecek Bedel)
285.734.623,00
G= ( E + F ) Toplam Bütçe Açığı 456.071.040,00
( H ) TC Kaynaklı Hibe Yardımları 80.664.145,00
( I ) T.C Kaynaklı Savunma Harcamaları 73.402.532,00
( G – H – I ) = Net Bütçe Açığı = 302.004.363,00

Şimdi eminim ki “TC den alınan borçlar” ile ilgili de açıklama yapacaktır Hükümet kanadı. Ben hemen tüm kamuoyunu aydınlatayım. Hükümetler mevcut kamu maliyetlerini karşılaya bilmek için her yıl T.C den KREDİ KULLANMAKTADIR. KREDİ!!!

Bugünün Kamu Maliyesinde Siyasi Rant temelinde yükselen maliyetlerin ödenmesi için sürekli borçlanan Hükümet, bu borçları nasıl ödeyeceğinin hesabını hiç yapmıyor. Bugün borçlanan ve geleceği fütursuzca ipotek olarak veren Hükümet son olarak 26 Ocak 2012 tarihinde borçlamıştır. Neden borçlandı, bugünü kurtarmak için!!! Ne kadar borçlanmıştır? 500 MİLYON USD !!! Bu borcun Bütçede yeri var mı? YOK!!! Üstelik de bu borçlanma bilindik tüm kuralların dışında…Nasıl mı? İyi OKUYUN BAYLAR/BAYANLAR ve mümkün ise Uzman Bankacılar bize bunu AÇIKLASIN!!!

Kredi Tutarı: 500.000.000 USD (beşyüz milyon Amerikan doları)

Kredi Koşulları: 36 ay ödemesiz, 14 eşit taksitte ödeme

Kullandığı krediyi 36 ay sonra ödemeye başlayacak olan Hükümet, bu da yetmezmiş gibi ilgili kredi sözleşmesinde; krediyi verenin ülkesinde ödeyeceği TÜMVERGİLERİ DE ÖDEME TAAHHÜDÜ veriyor…

Dikkat edin, KKTC Hükümeti Kreditörün vergilerini ödüyor!!!…Yok daha neler….”Tüm Vergiler” ne demek? Kurumlar Vergisi dahil mi? Siz vatandaş olarak herhangi bir bankadan kredi kullanacaksınız, bu krediyi size veren Bankanın size verdiği krediden dolayı ödemesi gereken TÜM VERGİLERİ de siz ödeyeceksiniz!!!Bunu kim kabul eder acaba?

26 Ocak 2012 tarih ve 20 nolu Resmi Gazetede yayınlanan bu sözleşme inanılır gibi değil. KKTC Bütçesi TC Kaynakları ile finanse edile dursun bu kaynakları geri ödeyecek olan yine bizleriz. Şimdi bu plansızlık içerisinde günü kurtaran Siyasilerin “BAŞARI NAĞRALARI ATMASI” na belki sokaktaki sıradan bir vatandaş inanabilir ama ben inanmam… Bu bütçede daha “Devlet Borçları”yok…Hükümetin elektrik borcu, kaybettiği davalardan doğan borçları, piyasa borcu, sayım memurlarına olan burçları, müteahhitlere olan borçları, TC Kredi borçları, İç Borçlarıv.b. Kim ödeyecek bu borçları? …BİZ!!! Bugün TC Kredilerine rağmen halen açık veren KKTC Bütçesi dışında sormak istediğim bir kaç soru daha var. KKTC Hükümetinin toplam envanteri ne? Dökümü var mı? Ve KKTC Devletinin toplam BORCU ne kadar? Bunlara NET bir yanıt verilmesini istiyorum!!!Kim verecek bu verileri, Kimse veremez ve vermeyecektir de…

2009 yılında mevcut Mali Protokol kapsamında kullanılan bu kredinin amacı ekonomiyi yeniden yapılandırmak.

Ancak hiçbir Bütçe Disiplini olmadan, ekonomik plan ve programa önem vermeden kullanan bu kredi arzulanan amaca tam olarak hizmet etmemiştir. Hükümet son 6 ayda 89 kişiyi Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaş yapmış, 400 ün üzerinde yeni Kamu çalışanı istihdam etmiş, bolca arazi dağıtmış ve özel sözleşmeler ile para dağıtımına devam etmiştir. Her fırsatta ekonomik verileri kendi lehlerine yorumlayan siyasiler yüz kez yazmış olmamıza rağmen neden Interoceanic Danışmanlık Ltd ile ilgili yapmış oldukları sözleşmeyi açıklamıyorlar. Bu ve buna benzer sözleşmeler ile Kamu Bütçesinden harcanan rakamların hesabını kim nasıl verecek?

Dönelim ana konumuza, peki o zaman Bütçenin neden TC Kaynaklarından hariç düşünülmemesi gerektiğini ve sırf belirli makamlara hoş görünmek için “Ekonomi Şaha Kalktı” diyen Siyasilerimiz bu söylemlerinde ısrarcı? İşte size ilgili kredi sözleşmesinden yanıtı;

Yorumu size bırakıyorum…

“Yerel Gelirler de artış Var”

Doğruya doğru belirli bir kısım kayıt dışı ekonomi kayıt altına alındı. Bu konuda Maliye Bakanlığının özverili çalışmalarını göz ardı edecek değilim. Ancak haksız rekabet şartlarının hâkim olduğu KKTC de kayıt dışı ekonomi hızla büyümeye devam ediyor. Sürekli olarak Hükümet tarafından yapılan en önemli söylemlerden olan “Yerel Gelirler Arttı” açıklamasının da temel nedeni çok farklı. Yerel gelirler artı, halkın alım gücü azaldı…Nasıl mı? Bunu da anlatalım Sn.İlgililere;

Örneğin KKTC Ekonomisinde bir aylık ithalat toplamı 10.000.000 USD diyelim. Geçtiğimiz yıllarda Kur 1,5 USD/TL seviyesindeyken bu bedel 15.000.000 TL ye denk geliyordu ve ortalama bir hesap ile (%10 KDV ve %4 stopaj) peşin ödenen vergilerinden 2.100.000 TL vergi tahsil ediliyordu. Şimdi ise,

Yine 10.000.000 USD ithalat yapıldığını öngörecek olur isek, USD/TL kuru 1.83 olduğundan, ithalat bedeli 18.300.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Ayni örnekten hareket ile %10 KDV ve %4 stopaj kesintisi devlet Bütçesine 2.562.000 TL olarak yansımaktadır. Özetle ayni döviz miktarında yapılan ithalattan dolayı Devlet Gelirleri 462.000 TL artış göstermiştir. Neden? KUR ARTIŞI YÜZÜNDEN..Peki kaç vatandaş bu ülkede döviz ile maaş alıyor? Kim ödüyor bu artışın farkını? Kimin satın alma gücü düştü?…

Şimdi özel sektörün vergi ödeme zamanı…Bu kaynaklar Hükümeti iyi kötü Ağustos ayına kadar sürükler…Çekirge zıplamada…Ağustos ayında Ercan Havalimanının özelleştirilmesi ile en az 100 milyon Euro luk bir kaynak sağlanacak ve çekirge bir daha zıplayacak…Peki nereye kadar…

Kamu İstihdamları hız kesmiyor. Bütçede “tasarruf dahi yapmadan günü kurtarmaya çalışıyoruz” açıklaması yapan Hükümet, bütçedeki açığın temel nedenini kendi özetliyor. Veriler yanlış, hatalı diyenlere hep veri ile doküman ilen yanıt vermeye devam edeceğim. En çok bağıranın haklı olduğu KKTC toplumunda bu imaj değişmeli artık…

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler