2010 Eylül ayından itibaren Hükümetin Emeklilere yönelik “Vergi Kesintisi” uygulamasının yanlış hazırlandığını ve bu Yasanın Anayasa Mahkemesinden döneceğini ilk söylediğimde, bazı çevreler bana “bu imkansız” demişlerdi.

Birçok ekonomi yazarı arkadaşım da “aman inşallah vergi kesintisi olur da ülke ekonomisi düzelir” ifadelerini kullanmışlardı.

Öncelikle şunu belirtmeliyim, bu ülke emekliden kesilecek üç kuruş vergi ile kurtulacak ise vay halimize.

Vay halimize çünkü Hükümetlerin yandaşlarına dağıttığı nakdi / ayni (gayri nakdi) menfaatler hesaplanacak olur ise emeklilerden kesilen vergilerin ekonomide bir karşılığının dahi olmadığı anlaşılır.

KKTC sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmak en genel özlemimizdir.

Ancak bunun için alınacak ekonomik önlemler detaylı bir plan çerçevesinde hazırlanmalı ve konusunda uzman kişilerce yasal ortama taşınmalıdır.

Emeklilerden vergi kesilmesi konusunda Yapılan yasal çalışmanın Anayasa Mahkemesinden dönemsi kesinlik ile bu yasayı “ben yaparım olur” mantığı ile hazırlayanların suçudur.

Bu hata sonucu yaşananlar hem Devlete olan güveni sarsmıştır hem de 2011 yılı bütçesini.

Neden mi?

Çünkü Hükümet 2010 Eylül ayından 2010 Aralık dönemi ve 13. Maaşlar dahil emeklilerden kesmiş olduğu tüm VERGİYİ GERİ ÖDEYECEKTİR.

Hatırlarımsınız bilmem ama hafızanıza ışık tutayım biraz:

Hükümet böyle bir vergi kesintisinin emekliler için söz konusu olmadığını açıkladıktan 24 saat sonra emeklilerden vergi kesintisi yapılması için “Gelir Vergisi Değişiklik Yasası” nı Meclisten geçirmiş ve yürürlüğe koymuştur.

Bunun üzerinde de Emekliler Cemiyeti Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunarak ilgili Yasanın uygulaması ile ilgili “yürütmeyi durduran bir ara emri” almak istemiştir.

Alınan ara emri yasanın uygulamasını askıya alıyordu.

Ne var ki 23.09.2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi Olarak Oturum yapan Yüksek Mahkeme huzurunda; “Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti (Davacı) ” ile “KKTC Cumhuriyet Meclisi (Davalı)” arasında hazır bulunan beş yargıç huzurunda aşağıdaki karar alınarak ara emri kaldırılmıştır;

Davalı (Devleti Temsilen Başsavcı Yrd.): Davacılar ile vardığımız mutabakatta, bu davanın ileride dinlenip neticelenmesinde Davacılar (Emekliler Cemiyeti) haklı çıktığı takdirde, kendilerinden kesilmiş olan veya kesilecek olan vergilerin iade edileceği ve iade için gerekenin yapılacağını taahhüt ederiz.

Davalı (Devleti Temsilen İlgili Bakan): Sn.Başsavcı Yardımcımızın ifade ettiklerine katılırız ve irademizdir.

Davacı (Emekli Cemiyetini Temsilen Avukat): bu beyanlar ışığında, ilerde bu iptal davasına konu olan düzenlemenin iptal edilmesi halinde emeklilerden yapılacak kesintilerin iadesinin de mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılaması hassasiyetini rica ederiz.

***

Davacı ile Davalı taraf arasında varılan bu anlaşma sonrası ara emri kaldırılmış ve yasa uygulamaya girerek Emeklilerden Vergi kesintisi yapılmaya başlanmıştır.

Ocak 2011 döneminde davayı kazanan Emekliler Cemiyeti kesintilerini talep ederek alma hakkına sahiptir.

Diğer bir ifade ile; HÜKÜMET EMEKLİLERDEN KESMİŞ OLDUĞU VERGİYİ GERİ İADE ETME TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMELİDİR.

Gelinen bu noktada Şubat 2011 de ödenen 13. Maaşlardan yapılan vergi kesintilerinin yanlış bir hesaplama ile yapıldığını da belirtmek isterim.

Emeklilerden Vergi kesilmesi ile ilgili ayni yasa maddesi altında düzenlenmiş olan, çalışanların muafiyetlerinin %17 den %10 indirilmesi uygulaması da Ocak 2011 de Anayasa Mahkemesinin reddediği karar altında düzenlenmekteydi.

13. Maaşların ödenmesinde %10 muafiyet uygulaması dikkate alınmıştır, halbuki %17 lik muafiyet dikkate alınarak yapılması gereken bu maaşların da fazla kesintileri en kısa zamanda iade edilmelidir.

Geçtiğimiz hafta Sosyal Sigortalar kurumunun 20 milyon borçlanmasından doğan finasman maliyetinin, emeklilerden yapılan vergi kesintileri ile ödenemeyeceği de bir gerçektir.

2011 Devlet Bütçesinin bu kadar plansız hazırlanması ve ilk aylardan açık vermesi bu yılın umutlarını da tüketmeye başlamıştır.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler