Son bir yıllık dönemde ortalama %30 artış gösteren dövizdeki bu ivmenin temel nedeni Avrupa Birliğinde yaşanan ekonomik belirsizliktir. Küresel risk algılanmasının arması ve sermayenin güvenli limanlara kaçışı ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye ekonomisi ihtiyaç duyduğu döviz talebini dış yatırımcıdan finanse edemeyince mecburen Merkez Bankası’nın müdahalleleri gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta T.C. Merkez Bankası yabancı para vadelerinin uzamasını teşvik etmek adına zorunluk karşılık oranlarında 0,50 puan ile 2,5 puan arasında indirim yaparak piyasalara 1.3 milyar USD nakit aktarımı yapmıştır.

Bu müdahaleyi Maliye Politikaları ile destekleyen Türkiye Cumhuriyeti “Krizi Yönetimini” başarı ile sürdürmeye çalışmaktadır.

Gelelim KKTC ye. KKTC nin para birimi Türk Lirası ve dolayısı ile kendi parasını kullanamadığı için herhangi bir Par politikası da yok.

Hükümetin dövizdeki artışa karşılık piyasalara yönelik uygulamaya koyabileceği finansal enstrümanları hemen hemen hiç yok.

Bunun yerine Hükümet tüketimi özendirmek, vatandaşın alım gücünü korumak ve yaşanan krizi minimize etmek adına Mali düzenlemeler hayata geçirmelidir.

Gerçi bakıldığında döviz artışı Devlet Bütçesine olumlu, Vatandaş Bütçesine de olumsuz yansımıştır.

Devlet Bütçesinin en büyük gelir kalemlerinden biri Gümrükte alınan Stopaj-KDV ve Fonlardan oluşmaktadır.

İthalatını ağırlıklı olarak döviz üzerinden gerçekleştiren KKTC ekonomisi için verilebilecek en güze örnek;

Mayıs 2011 döneminde ithal edilen 1 milyon USD nin, 1,5 milyon TL ye denk gelmekte ve Hükümet ortalama %20 vergiyi bu bedel üzerinden tahsil etmiştir.

Yani 300 bin TL (1.500.000 x %20).

Bugün ise ayni ithalatı yapan tütcar 1 milyon USD karşılığı olan 1.86 milyon TL üzerinden %20 vergi ödemektedir.

Yani 372 bin TL (1.860.000 x %20).

Demek ki Devlet Bütçesi döviz artışından dolayı 1 milyon ithalattan ortalama %24 kar etmiştir.

Diğer taraftan ise halkın (vatandaşın) satın alma gücü %24 azalmıştır.

Hatta vatandaş bu da yetmezmiş gibi döviz üzerinde ödediği kira v.b giderlerdeki artıştan dolayı da ciddi oranda zarar görmüştür.

İşte KKTC Devlet Bütçesi ve Hükümetleri ile KKTC Vatandaşlarının artan döviz kuru karşısındaki yaşanan olumsuz ekonomik veriler ışığındaki kayıp ve kazançları;

VATANDAŞ BÜTÇESİ DEVLET BÜTÇESİ
Kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının %98’i Türk Lirası maaş almaktadır. Devlet, ithalat vergilerinin çoğunluğu günlük döviz kurundan hesaplanarak tahsil edilmektedir. Artan döviz bütçesindeki gelirlere olumlu yansımıştır.
Maaşlı çalışanların tüketimlerinin çoğu döviz endekslidir. Kira, benzin, ithal ürünler, vb.. Dolayısıyla tüketim fiyatlarındaki artış, vatandaşın alım gücünü düşürmüştür. Devlet bütçesinin %85 maliyeti olan “Personel Maaşları” Türk Lirası olarak ödenmektedir.
Döviz karşısında alım gücü küçülen vatandaş tasarrufa yönelmiştir. Döviz artışından dolayı bütçe gelirlerinde artış yaşayan Devlet Bütçesi yeni istihdamlara kaynak aktarmaya başlamıştır.
Yaşanan ekonomik kriz “çekirdek aile” olgusunu, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve birlik olmayı körüklemiştir. Dövizdeki artış ile daralan ekonomi içerisinde, Siyasi rant paylaşımında rekabet artmıştır.
Vatandaş gelecek kaygısı ve endişesi içerisindedir. Devletin gelecek planı olmadığı için bugünün avantajını yaşamakta ve yarını hiç düşünmemektedir.
Vatandaş borcunu ödeyemediği için yargı tarafından cezalandırılır. Devlet borcunu ödeyemez ise Bakanlar Kurulu borcu ertelemektedir.
Ekonomik daralma sonucunda birçok Vatandaş eve ekmek getirmek, borcunu zamanında ödemek için 2 işi yapmak zorunda kalmıştır. Devlet gelir elde edemezse iç borçlanmaya gider ve gelecekteki kredisini bugünden tüketir.
Vatandaş hayatını idame ettirebilmek için elinde ne var ne yok ise en yüksek rakamdan satmak zorundadır. Devleti yönetenler vatandaşa ait varlıkları kendi çıkarları doğrultusunda beleşe dağıtmaktadır.
Vatandaş, Devletinin gelecekte var olabilmesi için çalışır. Hükümet sadece kendisini destekleyen militanını düşünür ve destekler.
Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler