Dünya genelinde; Sosyoekonomik olarak son yüzyılda hızlanan GLOBALLEŞME (Küreselleşme) akımı, yaşanan Covid-19 süreci sonrasında sistemin oldukça kırılgan bir yapıda olduğunu […]
Kategoriler
Arşivler