Kıbrıs Türk Yönetimi ikinci kez tahvil basmaya hazırlanıyor (2)

KKTC gibi küçük toplumlarda siyaset; iktidarların kendi güçlerinin devamı için, ülkenin geleceğini düşünmeksizin alınan anlık kararlar ve dağıtılan kişisel menfaatler üzerine yürütülen çıkarların örtüştürülmesi sanatıdır.

KKTC de gelmiş-geçmiş tüm siyasiler (ki geçmişteki isimler halen siyasette), iktidarda bulundukları dönem zarfında öncelikli olarak kendi iktidarlarına yakın menfaat gruplarına ve kişilere yönelik olarak sayısız haklar, mallar, koltuklar, vatandaşlıklar ve paralar dağıtmayı kendilerine ilke edinmişlerdir.

KKTC nin varoluş mücadelesinde malını-canını ortaya koyan ancak hak ettiğini hiçbir zaman dönemin iktidarlarından alamayan dürüst ve gerçek vatandaşların ödediği vergilerle oluşan bütçenin belirli bir kısmı, ilgili iktidarlarca dağıtılmış / dağıtılmaya devam etmektedir.

Şimdi de iflas noktasına yaklaşan KKTC ekonomisinde azalan bütçe gelirlerinin artırılması için Hükümet yeni vergi uygulamalarını hayata geçirmiş durumda.

Emekliden, kamu ve özel çalışanlarından, işverenlerde kesilen yeni vergiler ile yapılmaya çalışılan tasarruflar ile ödenmeye çalışan menfaatler arasında; İHALESİZ; “KKTC Başbakanlığı’nda, çalışma hayatının düzenlenmesi ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler konusunda her türlü rapor, istatistikî çalışma yapmak için yürürlükteki Devlet İhale Tüzüğünün 3(2) maddesi tahtında INTEROCEANIC Danışmanlık Ltd. ile AYLIK 4.000 TL + %16 KDV” sözleşmesi, İHALESİZ; Bakanlar Kurulu, KKTC ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntıların aşılması ve geliştirilmesine yönelik alınması gereken önlemlerin saptanması ve uygulanmasına yönelik strateji belirlemek ve ekonomik alandaki mevzuatın AB müktesebatına uyuşturulması çalışmalarının yürütmek üzere, yürürlükteki Devlet İhale Tüzüğünün 3(2) maddesi tahtında CYPRUS BUSINESS DEVELOPMENT AND SUPPORT Ltd’den 20.880 TL + %16 KDV hizmet alımı, SİYASİLERİN YÖNETİMİNDE İFLAS ETTİRİLEN KİT’LERİN borç ödemeleri, YAGA’ya atanan müzisyenlerin 13.maaş dahil aylık maaşları gibi örnekleri saymakla bitmeyecek birçok menfaatler bulunmaktadır.

Sadece içinde yaşadığı günü düşünen ve yukarıda örneklerini verdiğimiz menfaatler için kendine kaynak yaratmaya çalışan İktidarlar, İhtiyat Sandığından – Kooperatif Merkez Bankasından ve özel Bankadan borçlandığı gibi var olan birçok değişik fonda toplanan birikimleri de bütçeye aktarmak yolu ile günü kurtarmıştırlar.

En son örneğini “Emekli Sandığı Fonu” da gördüğümüz gibi, geçmiş hükümet bu fondaki parayı bütçeye aktararak harcamıştır.

Bugün Devletin kendisine ait envanter listesinin dahi olmadığı bir ekonomik yapı içerisinde geleceğe yönelik bütçe-nakit akış ve borç ödeme planı çalışmalarından da bahsetmek tamamen hayalden ibarettir. Her türlü kaynak yaratımında olduğu gibi Devlette de “borçlanma” geleceğe yönelik olarak planlı ve programlı yapılması gereken bir kaynak yaratım alternatifidir.

Ancak “Borçlanma Yönetiminin” siyasilerin elinde olması, ülke geleceği için büyük bir tehlike arz etmektedir. İktidarların siyasi çıkarlarına yönelik olarak verilen “Borçlanma Kararları” kesinlikle sağlam bir plan ve program üzerine inşa edilmelidir.

Yıllarca KTHY nın finansmanı için İhtiyat Sandığından kaynak aktarımı yapan İktidarlar, KTHY nin iflası sonrası İhtiyat Sandığının kaybını nasıl karşılayacaklardır acaba? Yine “Türkiye göndersin biz hallederiz” görüşünde ise İktidar o zaman herkes anlasın ki “KKTC nin kendi ayakları üzerinde durması” bir masalına ibarettir.

Bütçeye kaynak yaratılması adına “BORÇLANMA YÖNETİMİNİN” en kısa zamanda siyasilerin elinden alınarak bağımsız bir kuruma devredilmesi gerekmektedir. Örneğin Merkez Bankası. Ayrıca İktidarların bütçe harcamaları da artık kontrol altına alınmalı ve siyasi ranta son verilmelidir.

Bu ülkede ekonomi konuşmak, ekonomik kalkınmayı planlamak ve denk bütçe hayalleri kuruyorsak öncelikle İktidarların siyasi mantığı ile yönetilen Bütçenin yeniden disipline edilmesi gerekmektedir. AKSİ HALDE BUGÜN TAHVİL BASARIZ YARIN DA PARA.

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler