“BÜTÇEDE YER ALMAYAN KİT’LERİN KAMU ZARARLARI ÖDENİYOR”

Ülkenin en temel sorunu olan “ekonomik yıkım” ile ilgili olarak her gün yeni olumsuzluklar gündeme gelmekte.

Bizler Hükümetten yapabilme olanakları çerçevesinde mali reform yapması adına birçok öneri ortaya koyduk.

Bunların hemen hemen hiçbirini dikkate almayan Hükümet 2011 yılı Bütçesi içerisinde sakladığı KİT lerin görev zararlarını ödemeye başladı.

Bütçedeki finansman açığı yüzünden 13. Maaşları ödemede geciken Hükümet, bütçede yer vermediği KİT lerin görev zararları ödeyebilmek için ara formül buldu.

Hatırlarmısınız bilmem.

Şirketlerin gümrük hattında veya farklı nedenlerden dolayı ödemiş oldukları stopaj bedelinin, yine şirketlerin Devlete ödemekle yükümlü oldukları SSK, ihtiyat sandığı, KDV v.b diğer kamu borçlarına mahsup edilmesine dair bir yasal düzenleme yapılmasından bahsetmiştim bir yazımda.

Şirketlerin atıl bir finansman maliyeti olan stopaj alacaklarının yapılacak bir düzenleme ile gayri nakdi finansman aracı olarak diğer Kamu borçlarına mahsup edilmesine imkân tanınmasının, nakit ihtiyacı duyan şirketler için büyük bir avantaj sağlayacağını anlatmıştık.

Hükümetin mevcut bütçe kaynaklarından dolayı bu atıl stopajların nakit olarak iade edemeyeceğinin veya bir anda bu stopajların iadesi için kaynak yaratamayacağını bildiğimizden dolayı da piyasalara ciddi bir dinamik sağlamak amacı ile hazırlanacak olan yasal düzenleme içerisinde “mahsup” olanağını gündeme getirmiştim.

Ancak ülkenin ekonomik yol haritasını çizenler bunu hiç dikkate almamışlardır.

Ne var ki KKTC piyasalarında haksız rekabete yol açan ve her yıl milyonlarca kamu görev zararı elde eden KİT lere bu imkân tanınmaya başlanmıştır.

Hem de mahsup değil nakit olarak.

Özel sektöre yönelik konu ile ilgili hiçbir düzenleme yapmayan ve stopaj ödemelerinden dolayı özel sektöre finansman maliyeti yükleyen Hükümet, kendi işletmesi olan KİT ler için bu düzenlemeyi uygulamaya koymuştur.

Bu yılki Devlet bütçesinde KİT lerin görev zararlarına yer vermeyen Hükümet, bu zararları bütçe içerisinde açıkça beyan etmeden nakit olarak ödemeye başlamıştır.

Nasıl mı olur?

Burası KKTC her şey olur…

Bakanlar Kurulu 18 Ocak 2011 tarihli ve 12 sayılı resmi gazetede aldığı karar ile ETİ Teşebbüslerinin stopaj alacağı olan 196.906 TL yi nakit olarak ödeme kararını almıştır.

Dikkat ederseniz karar içerisinde başka bir karardan bahsedilmektedir.

Çünkü stopaj iadeleri ile ilgili Yasal düzenleme Gelir Vergisi Yasası altında düzenlenmiş olup, bu yetki Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Ancak 10 Ocak 2011 tarih ve 6 sayılı resmi gazetede alınan karar bu yetkiye Bakanlar Kuruluna vermişti.

Bu yanlış kararın düzeltimi de 18 Ocak 2011 tarih 12 nolu resmi gazetede yapılmış ve iade edilecek olan bedel de yükseltilmiştir

İşte size KKTC ekonomisinin – piyasalarının adaletsizliğne bir örnek.

ETİ yarın özelleştirse alan özel sektör temsilcisine de bu stopajlar iade edilecek mi ?

Şu an iflas etmiş olan veya iflas etmemek için varını yoğunu üç kuruşa satan ve Vergi Dairesinden stopaj alacağı olan özel sektör şirketlerinin stopaj alacakları da iade edilecek mi ?

Özel sektör stopaj maliyetlerini ödeyemesin veya ödemek için yüksek faizli kredi çeksin ve finansman yükü altında ezilsin ama KİT ler stopajlarını nakit olarak iade alsın, sonra da ayni piyasada rekabet etsinler.

Üstelik bütçedeki görev zararları da saklansın. Ben soruyorum şimdi; ETİ nin 2010 yılı Denetlenmiş hesapları nerdedir ve ilgili yasa uyarınca bu hesaplar Vergi Dairesi tarafından incelendi mi?

Bu hesaplar Vergi Dairesince incelenip onaylanmadan ve raporu yazılmadan bu stopajlar para nasıl olur da iade olunur?

Bu stopaj ödemeleri 2011 bütçesindeki hangi kalemden ödenecek?

Gelir Vergisi Yasası altında düzenlenmiş olan ilgili madde uyarınca ETİ ye yapılacak olan bu ödemenin amacı ne?

Gelir Vergisi Yasası KİT ler için farklı özel sektör için farklı mı yorumlanıyor?

Yasalar karşısında eşitliğe kim karar veriyor, Anayasa mı yoksa Bakanlar Kurulu mu?

Ticaret Odası ve Sanayi Odası bu eşitsizliğe ne tepki gösterecek?

Kategori
Etiketler

Henüz mesaj yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler
Arşivler